Můžete si prohlédnout webovou verzi.
Centre For Modern Education Inspirace - Pomáháme otevírat nové možnosti ve vzdělávání...
Období září - říjen
Ročník 2012
www.cfme.cz | www.skolazaskolou.cz | www.pohadkovaskola.cz

Co je INSPIRACE učitele?

Je nový on-line časopis zdarma zasílaný Vám učitelům základních a středních škol. Základním cílem časopisu je informovat Vás o novinkách a zajímavostech ze světa vzdělávání. INSPIRACE učitele Vám nabídkou zajímavých zpráv a odkazů pomůže ve Vaší praxi.

Věděli jste, že... ?

V posledních několika letech se rozšiřuje trend výuky ve školní zahradě. Příčinou je nejen zvýšený zájem škol o využití školní zahrady k výuce, snaha o modernizaci výuky, využítí nových metod aktivního učení, ale také různé dotační programy. Při realizaci školní zahrady lze využít např. Revolvingové fondy MŽP určené pro budování školních zahrad nebo OPVK, kde v jednotlivých krajských výzvách v oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání lze v rámci aktivity Rozvoj kompetencí žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj rovněž financovat rozvoj a výuku na školní zahradě. V současné době je vyhlášena výzva např. v Moravskoslezském kraji.
V některých případech také přispěje zřizovatel, obec či místní sponzor.

Jaké typy výuky jsou nejčastěji využity?
Pokud škola nemá jasný plán pro realizaci, může využít např. poradenství Ekologického institutu Veronica. Nejčastěji je školní zahrada využita k výuce přírodovědných předmětů a seminářů, dále cizích jazyků, čtení, výtvarné výchovy a dalších předmětů. Pro vlastní výuku je často využit zahradní altán, jako výukové prvky slouží naučná stanoviště – např. naučná stezka, jezírko (za vhodných podmínek i mokřadní jezírko), bylinková spirála, záhony na pěstování zeleniny, obilnin a hospodářských plodin, kompost, sluneční hodiny, meteorologické stanice, úkryty pro živočichy (budky pro ptáky i savce, domečky pro hmyz) či tzv. broukoviště, která jsou velice snadná na výrobu i údržbu. Úkryty pro bezobratlé, broukoviště i kompost jsou pak vhodné k pozorování drobných živočichů (i pomocí mikroskopu).

Do realizace a plánování učebny v přírodě se často zapojí i sami žáci  – mohou navrhovat výukové prvky, účastnit se tvorby naučné stezky či sami vyrábět ptačí budky a krmítka (naučnou ornitologickou stezku, výrobu  ptačí budky a následné kroužkování ptačích mláďat realizuje např. o.s. Ornita). Pozorovat a určovat ptačí druhy na krmítku se pak dá i v zimním období.

Badatelé ve školních lavicích

Jak zvýšit motivaci žáků a jejich zájem o přírodovědné obory? Jednou z odpovědí na tuto palčivou otázku může být využití badatelsky orientovaného vyučování (inquiry based education).

Ze zahraničních zkušeností je zřejmé, že tato forma výuky umožňuje žákům nejen osvojit si nové poznatky, ale také pochopit základní povahu vědy a že rozvíjí jejich kritické myšlení a kreativitu. I u nás si BOV vydobývá místo ve výuce, dokladem čehož byla mimo jiné i 3. letní škola badatelsky orientované výuky biologie (LŠ BOV), která se konala koncem srpna v Brně. "BOV je možné na základních školách s úspěchem realizovat v jedné až dvou vyučovacích hodinách. Ideálně by se mělo začít už na 1. stupni – čím dříve, tím lépe," popsala své zkušenosti jedna z účastnic.

Aktuálně u nás běží několik projektů, kterými se můžete inspirovat, zapojit se do nich, případně využít vytvořené materiály. Je to například projekt Heureka! aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit žáků ZŠ, který realizuje Národní muzeum ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK a Centrem moderního vzdělávání (obrátit se nyní můžete na Mgr. Barboru Dvořákovou, bdvorakova@cfme.net). Dále jmenujme projekty Globe a Badatelé.cz, jejichž koordinátorem je Sdružení TEREZA (www.terezanet.cz), inspirovat se můžete rovněž zajímavými výstupy z již ukončeného mezinárodního projektu Pollen http://www.pollen-europa.net.

Soutěž

Národní agentura pro evropské projekty vyhlásila soutěž na uspořádání Projektového dne na téma "Škola v Evropě, Evropa ve škole".

Hlavním úkolem je vymyslet nejlepší koncept programu Projektového dne na téma Evropa a váš pohled na ni. Více informací o soutěži naleznete zde. Soutěž je určena pro MŠ, ZŠ a SŠ z celé České republiky, které doposud nečerpaly finanční prostředky na spolupráci v rámci Programu celoživotního učení.

V každém kraji bude vybrán vítěz, který obdrží finanční podporu na realizaci akce v hodnotě 50.000 Kč, a dále pak budou výstupy z Projektového dne zveřejněny na webových stránkách NAEP.

Přihlášky s programem a kontaktními údaji můžete zasílat do 21. září 2012 na e-mailovou adresu soutez@dzs.cz.

 

Aktuálně

Jedním z nejvíce diskutovaných témat je nyní slučování tříd. Odpověď, jak se to odrazí na kvalitě výuky, je pro většinu učitelů jasná a obavy mají samozřejmě i rodiče.

Ideální počet žáků dle odborníků pro individuální přístup je do 24 dětí, nyní se však stane spíše raritou. Maximální povolený počet žáků ve třídě je 30, ale pokud škola obdrží výjimku od zřizovatele, může být ve třídě dokonce 34 žáků. K této situaci se pro Českou televizi vyjádřila Lenka Matoušková, ředitelka ZŠ generála Františka Fajtla, a pro Český rozhlas Miloš Doležal, ředitel brněnské ZŠ Úvoz.

Otázka spojování tříd souvisí s již několik let otevřeným problémem slučování základních a středních škol. Podívejte se na rozhovor s náměstkem ministryně pro všeobecné, odborné a další vzdělávání Jindřichem Kitzebergerem z roku 2009 a posuďte sami, zda jsme se někam posunuli.

Pro školy

Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s MŠMT a dalšími partnery vyhlásil v březnu tohoto roku II. ročník celostátní soutěže výukových objektů učitelů ZŠ a SŠ. Učitelé mají poslední měsíc na podání přihlášek, uzávěrka je 10. října 2012.

Cílem soutěže je nejen motivovat učitele ke tvorbě DUM a zvýšit zájem o inovaci vyučovacího procesu, ale i dát možnost zapojit se do mezinárodních soutěží obdobného charakteru, např. eLearning Award,  pořádané European School-Net.

Soutěž dává učitelům možnost ukázat své dovednosti a kreativitu při používání digitálních technologií, např. i za využití e-learningu. Bližší informace o soutěži DOMINO 2012 naleznete na stránkách domino.nidv.cz nebo na letáku soutěže.  

Školní výlet tak trochu jinak...

Každá škola realizuje během roku několik školních výletů, ať už po naší vlasti, nebo do zahraničí. Co ale udělat, aby si žáci co nejvíce odnesli z takového poznávacího výletu? Návrhem může být aplikace rozšířené reality.

Rozšířenou realitou se myslí skutečná realita obohacená o digitální prvky, ke které stačí např. jen mobilní telefon, ještě lépe, když disponuje určováním polohy GPS. Zajímavým příkladem je volně dostupná aplikace Streetmuseum, kterou vyvinulo The Museum of London pro iPhone. Žáci si aplikaci nahrají do mobilního telefonu a při procházce Londýnem zjišťují, co zajímavého se na kterém místě stalo v minulosti. Londýn je jedním z nejvíce navštěvovaných poznávacích míst pro školy, tak proč neobohatit výlet něčím novým…?

Těchto aplikací s různým zaměřením bude přibývat a můžeme se jen těšit, jaké aplikace zaměřené na vzdělávání se v dohledné době naskytnou k využití i u nás.

Centre for Modern Education (CFME)

Inspiraci učitele vydává:

Centre for Modern Education (CZ), s.r.o. pomáhá školám rozvíjet nové nápady a myšlenky. Snažíme se kreativním způsobem využívat informační technologie ve vzdělávání, usilujeme o rozšíření nabídky a zvýšení kvality a dostupnosti vzdělání, jeho inovaci a zatraktivnění. Nabízíme individuální přístup ke vzdělání, k získávání a prohlubování vlastních kompetencí a nabízíme spolupráci na zajímavých projektech.

Centre for Modern Education (CZ) s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8

www.cfme.net

kontakt: tel. +420 234 705 524
inspirace@cfme.net